BRUSSEL - Een meerderheid van apothekers is bereid actief mee te werken aan de toepassing van de euthanasiewet. Dat blijkt uit een wetenschappelijke bevraging die werd uitgevoerd net voor de invoering van de euthanasiewet.

De wet zwijgt echter over de rol van de apothekers bij de toepassing van euthanasie. De apothekersverenigingen willen dat er richtlijnen komen over de manier waarop ze die rol moeten vervullen.

Belangrijke vragen blijven namelijk onbeantwoord: moet er duidelijk contact geweest zijn met de arts die de euthanasiemiddelen heeft voorgeschreven? Moet de arts de restanten van de middelen na gebruik aan de apotheker terugbezorgen?

Over de beschikbaarheid van euthanasiemiddelen in de apotheken heeft minister van Volksgezondheid Rudy Demotte recent een werkgroep samengeroepen. Over de richtlijnen is onder meer contact nodig met de beroepsinstanties van de artsen.