Het Vlaams Parlement zet burgemeester Hugo Philtjens (Open VLD) van Kortessem uit zijn mandaat van gemeenteraadslid.
De Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven neemt het Philtjens kwalijk dat zijn partij een uitzending op TV Limburg financierde die op 9 juli 2006, de tweede dag van de sperperiode, is uitgezonden.

De enig mogelijke straf daarvoor is dat zijn mandaat als gemeenteraadslid van Kortessem vervallen wordt verklaard. Philtjens had zich verweerd met de stelling dat hij niet precies wist wanneer de reclamespot uitgezonden zou worden, maar dat volstaat voor de Controlecommissie niet. De burgemeester had kunnen verwachten dat de uitzending in de sperperiode kon vallen en deed niets om ze tegen te houden, redeneert ze.

Het lijkt erop dat de tv-uitzending meer de druppel was die de emmer deed overlopen. Er waren ook klachten tegen burgemeester Philtjens wegens het veelvuldig voorkomen in het gemeentelijke infoblad, het bevoorraden van gezinnen met grind voor hun erf of het uitdelen van een badhanddoek met wasdoekjes aan OCMW-klanten. Die klachten werden verworpen.

Het functioneren van Philtjens komt voorlopig niet in het gedrang als hij in beroep gaat bij de Raad van State. Een dergelijke beroep werkt opschortend, zodat hij in functie kan blijven. Philtjens had gisteravond nog niet beslist of hij in beroep ging. Hij was danig onder de indruk van de veroordeling.

Het beroep bij de Raad van State is ook een interessante testcase voor de Vlaamse wetgeving op verkiezingsuitgaven. Voor de procedure bij de Vlaamse controlecommissie was er namelijk ook een klacht geweest bij de provinciale raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar die werd onontvankelijk verklaard.

De Raad van State komt mogelijk tot het besluit dat niemand tweemaal berecht mag worden voor dezelfde feiten. In dat geval rijst er een groot probleem voor de Vlaamse wetgeving, die de dubbele berechting mogelijk maakt.

Als de Raad van State de veroordeling wel bevestigt, komt Philtjens in een moeilijke situatie terecht als burgemeester buiten de raad. Het is aan minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen (Open VLD) om te bepalen of hij nog kan functioneren als burgervader.