Nergens gelijke kansen voor vrouwen
Vandaag, 8 maart, is het de Internationale Vrouwendag. Anno 2007 is er geen enkel land in de wereld waar vrouwen dezelfde mogelijkheden krijgen en dezelfde posities bezetten als mannen. Zelfs in Zweden, het land dat in een internationale rangschikking aan de top staat, hebben de vrouwen nog steeds een achterstand.
Zeer opvallend is dat Rwanda, een van de armste landen ter wereld, veel beter scoort dan België of de Verenigde Staten. Daar heeft de regering een beleid van positieve discriminatie gevoerd, door quota in de voeren voor het politieke en het beroepsleven.

Italië, Frankrijk en Japan scoren slecht. Het zijn nochtans geïndustrialiseerde landen, die het economisch voor de wind gaat. Volgens de organisatie Socialwatch tonen de goede score van Rwanda en de slechte score van Italië aan dat de verbetering van de positie van de vrouw in de samenleving veel meer een zaak is van willen dan van kunnen.

Economische middelen zijn geen noodzakelijke voorwaarde om vrouwen beter te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Er moet een mentaliteitswijziging komen, die haar neerslag vindt in wetten en maatregelen die positieve discriminatie verplichten.

De voorbije jaren is er nauwelijks of geen verbetering te zien in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vooral de Verenigde Staten laten het de jongste jaren afweten. De vrouwen in Latijns-Amerika behoren tot de groep die het meest vooruitgang heeft gemaakt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in