CDH wil dat de Franstaligen zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten om 'met een stem te spreken, een gezamenlijke strategie af te spreken en een gemeenschappelijke methode vast te leggen om de debatten voor te bereiden'. De partij lanceerde maandag een oproep in die zin.
'Het enige kartel dat in 2008 moet bestaan is het kartel van de Franstaligen', luidt het in een mededeling van CDH in antwoord op de herhaaldelijke verklaringen van MR-voorzitter Didier Reynders, die het had over een kartel PS-CDH.

De partij vraagt dat men zich zou onthouden van de geïsoleerde uithalen die gevaarlijk kunnen zijn voor de Franstaligen. Dergelijke uitlatingen kunnen de vastberadenheid die de Franstaligen aan de dag moeten leggen verzwakken, met name wat de weigering betreft van de regionalisering van delen van de sociale zekerheid.

Afgelopen weekend meende PS-ondervoorzitter Philippe Moureaux dat de Franstaligen er alle belang bij hebben om een grondige staatshervorming te aanvaarden en zo het separatisme te vermijden. Ze moeten ook aanvaarden om over de sociale zekerheid te praten in ruil voor een zwaardere procedure voor grondwetswijzigingen met een drievierdenmeerderheid of een uitbreiding van Brussel.

'Een dialoog aangaan ja, hervormen ja, maar raken aan de sociale zekerheid neen', benadrukt het CDH.

De partij betreurt voorts dat de besprekingen over de koopkracht en de begroting gehypothekeerd worden door het gat van drie miljard dat de vorige regering, waar het CDH geen deel van uitmaakte, heeft achtergelaten voor de nieuwe regering. Ze pleit voor een stijging van de koopkracht, via een verhoging van de minimumuitkeringen, een verlichting van de fiscale druk voor de lage en middeninkomens en een versterking van het stookolie- en gasfonds.