De Europese Unie reageert omzichtig op de presidentsverkiezingen in Georgië. De Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana feliciteerde het Georgische volk voor het vreedzame verkiezingsverloop, maar drong aan om de fraudebeschuldigingen grondig te onderzoeken.
Niet alleen Javier Solana reageerde voorzichtig op de verkiezingsresulaten, ook de Europese Commissie bleef op de vlakte. ‘We wachten op de definitieve resultaten’, verklaarde woordvoerster Christiane Hohmann.

Volgens de bijna definitieve kiesresultaten kreeg Saakasjvili 51,9 procent van de stemmen. Dat is genoeg om een tweede stemronde overbodig te maken. De oppositie beweert evenwel dat er gefraudeerd is en dringt op een tweede stemronde aan. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, had kritiek op het verslag van de Organisatie voor Vrede en Veiligheid in Europa over de Georgische verkiezingen. Volgens Lavrov is het rapport oppervlakkig.

Het Amerikaanse congreslid Alcee L. Hastings, dat de observatiemissie van de OVSE in Georgië leidde, veegde de Russische aantijgingen vandaag van tafel. Hastings gaf toe dat er onregelmatigheden zijn gebeurd, maar hij ontkende dat de uitslag er door zou vervalst zijn. Het Amerikaanse Congreslid, dat tot de Democratische partij behoort, betreurde wel dat Georgië de Russen niet had uitgenodigd.

Ook Solana had het in zijn commentaar over ‘concurrentiële’ verkiezingen. De Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie sprak ook de hoop uit dat alle politieke krachten met elkaar zullen blijven dialogeren om een antwoord op de toekomstige uitdagingen te geven. Daarbij verwees Solana naar de parlementsverkiezingen in de lente.

Ook de woordvoerster van de EU-Commissie wees naar de tekortkomingen in het kiessysteem. ‘Het is nodig’, zo zei Hohmann, ‘dat Georgië hier werk van maakt’. Volgens haar is de samenwerking van de Europese Unie met Georgië er ondermeer op gericht, deze tekortkomingen weg te werken.