Uit voorlopige resultaten van de najaarsenquête van de Nationale Bank van Belgie (NBB) blijkt dat de investeringen in kapitaalgoederen in de verwerkende nijverheid in 2007 met 13,1 procent zijn gestegen.
Het is van 1989 geleden dat de najaarsenquête nog zo'n sterke toename van de investeringen voor het lopende jaar toonde. Dat blijkt uit een mededeling van de NBB.

In 2006 stegen de investeringen in de verwerkende industrie met 3,3 procent. In de enquête van mei 2007 gingen de bedrijven nog uit van een toename van hun investeringen in 2007 met 18,4 procent. Het is traditioneel zo dat de ondernemers in november hun verwachtingen voor de investeringen verlagen.

Volgens dezelfde enquête zouden de investeringen in 2008 met 7,2 procent oplopen. De verwachtingen voor de investeringen werden teruggeschroefd door de toegenomen onzekerheid bij de ondernemers.

De NBB houdt twee keer per jaar een enquête over de investeringen in de verwerkende nijverheid in strikte zin (met uitzondering van de ondernemingen uit de bouwnijverheid en de bedrijfstak 'elektriciteit, gas en water').