De zeven Grote Vlaamse Cultuurinstellingen krijgen dit jaar alles samen bijna vijf miljoen euro extra werkingsmiddelen. Dat maakte minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) maandag bekend. Anciaux bevestigde dat de Ancienne Belgique (AB) de achtste Grote Vlaamse Cultuurinstelling wordt.
De Grote Cultuurinstellingen zijn de Vlaamse Opera, het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het MuKHA, deSingel, deFilharmonie, het Vlaams Radio-orkest en -Koor (VRO/VRK) en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

Deze instellingen hebben een apart statuut binnen het Vlaams cultuurbeleid. Minister Anciaux stelde vandaag een nota met als titel 'open grandeur' voor, die een beleidsvisie en actieplan voor deze instellingen ontwikkelt. Daarin wordt de identiteit van de instellingen vastgelegd aan de hand van een dozijn criteria, zoals 'internationale kwaliteit' en het feit dat ze 'uitzonderlijke dragers zijn van symbolische waarden'. De intensieve sturing, monitoring en toezicht van de overheid geldt hierbij als premisse.

Anciaux wil de bestaande instellingen in de eerste plaats consolideren en meer slagkracht geven door extra middelen te voorzien. Deze legislatuur zullen de werkingsmiddelen met zowat 25 procent gestegen zijn.

De instellingen krijgen deze legislatuur ook minstens 37 miljoen euro aan investeringsmiddelen. De Opera in Antwerpen werd vernieuwd, deSingel bouwt een nieuwe vleugel. En de gebouwen van het KMSKA zijn in een bedenkelijke staat. Om dat te verhelpen, wordt een Masterplan voorbereid.

Voor deFilharmonie is er 2,5 miljoen euro extra voorzien voor de betrokkenheid van de instelling bij de opwaardering van de Koningin Elizabethzaal.

Daarnaast wil Anciaux er één instelling bij. Zoals hij al eerder aankondigde, wil hij de AB in Brussel laten doorgroeien tot Grote Instelling. 'Als ik de AB toets aan mijn basiscriteria, dan scoort deze instelling volledig, op allemaal en tegelijkertijd', zegt hij.

De AB biedt naast deSingel een bijkomende en 'noodzakelijke' presentatieplaats en ook de ligging in Brussel en het international en interculturele bereik van de AB zijn bijkomende argumenten, meent de minister.

Anciaux onderzoekt of het wenselijk is om voor de Grote Instellingen een afzonderlijk decreet te maken.