De verklaringen van premier Guy Verhofstadt over de beperkte middelen van de interim-regering om iets aan de koopkracht te doen, zijn verontrustend. Dat zegt het ABVV.
Het ABVV roept de regering op om keuzes te maken in functie van prioriteiten. Voor de vakbond moeten lapmaatregelen vermeden worden en moeten de inspanningen gericht zijn naar de mensen die er het meest nood aan hebben.

'Het zal inderdaad onmogelijk zijn om de meest kwetsbaren betekenisvol te helpen als minister van Financiën Didier Reynders, zonder voorafgaande evaluatie, de lasten of de belastingen voor de ondernemingen blijft verminderen', stelt het ABVV.

De vakbond eist een dringende evaluatie van de notionele intrestaftrek en is tegen maatregelen die 'erop gericht zijn dat de nieuwe belasting op de meerwaarden van fondsen met variabel kapitaal afgeschaft wordt'. Die belasting dient immers om de sociale zekerheid te financieren in het kader van de vergrijzing van de bevolking, zo luidt het.

De vakbond pleit ook voor dringende maatregelen om de stijging van de energieprijzen af te remmen.

Lastenverlaging

Ondernemersorganisatie Unizo blijft pleiten voor een verdere lineaire lastenverlaging voor bedrijven. 'Als daar federaal onvoldoende middelen voor zijn, zoals Guy Verhofstadt, Didier Reynders en Yves Leterme zeggen, dan moet het geld elders gezocht worden', beklemtoont Karel Van Eetvelt, de gedelegeerd bestuurder van Unizo.

'De vorige staatshervorming gaf de regio's extra middelen. Zij moeten die kunnen aanwenden om de lasten voor bedrijven te verlagen', stelt Van Eetvelt. Unizo wil dat de regio's de mogelijkheid krijgen afcentiemen toe te kennen op de vennootschapsbelasting.

Volgens de organisatie zijn investeringen in de economie de beste manier om de sociale zekerheid te spijzen en de meest kwetsbaren te helpen. En dat is toch wat de vakbonden willen, pleit Unizo. Een lastenverhoging voor bedrijven zou kortzichtig zijn en leiden tot minder inkomsten voor de sociale zekerheid, luidt het.