Ongeveer 1500 aanhangers van de Nepalese koning Gyanendra hebben vandaag in de hoofdstad Kathmandu geprotesteerd tegen de mogelijke afschaf van de monarchie.
Vandaag kwamen 1500 koningsgezinden in de Nepalese hoofdstad de straat op om hun onvrede kenbaar te maken over de plannen om de eeuwenoude monarchie af te schaffen. De demonstratie was georganiseerd door de royalistische partij Nationale Democratische Partij.

De Nepalese koning Gyanendra trok in 2005 alle macht naar zich toe om een einde te maken aan de opstand van maoïsten, die al decennialang aansleept. Het jaar daarna maakte een volksopstand een einde aan Gyanendra’s dictatuur en raakte ’s werelds laatste hindoe-koning al zijn macht kwijt.

Eind december besloot het parlement om van Nepal een republiek te maken. Een speciaal gekozen assemblee zal de koning dit voorjaar dwingen af te treden en de grondwet aan te passen aan de nieuwe politieke structuur.

De afschaf van de monarchie vormde de belangrijkste eis van de voormalige maoïstische rebellen. Omdat hun eis is ingewilligd nemen zij nu weer zitting in de Nepalese regering.

De Nepalese koning Gyanendra is sinds zijn aantreden in 2001 nooit populair geweest. De dynastie waar Gyanendra onderdeel van uitmaakt gaat terug tot 1769. De koningen worden van oudsher gezien als reïncarnaties van de hindoe-god Vishnoe.