Octopusgroep pas volgende week bijeen
De Octopusgroep komt deze week niet meer bijeen. Dat bevestigt de woordvoerder van minister Yves Leterme, Peter Poulussen. Waarschijnlijk komt de groep een eerste keer samen in de loop van volgende week.
Leterme, die de werkgroep leidt, wil eerst nog enkele praktische afspraken maken. Zo is het nog niet duidelijk wie in het overlegorgaan zal zetelen. Ook over de structuur en de werkmethode heeft de minister van Institutionele Hervormingen de komende dagen nog overleg.

Eerst was het de bedoeling om overmorgen al een eerste vergadering te hebben.

Leterme is mensen aan het consulteren over 'het precieze concept' van de werkgroep staatshervorming. Idealiter moet een mix van politici met ervaring en gezag (oud-premiers, oud-ministers of -voorzitters) en politici met huidige macht (de voorzitters, ministers) nu de dialoog over de staatshervorming voeren.

Maar voorlopig ziet het ernaar uit dat de groep vooral uit partijvoorzitters zal bestaan. De vrees bestaat dat als het octopusoverleg bijna uitsluitend uit partijvoorzitters bestaat, met bovendien twee hardliners als Olivier Maingain en Bart De Wever aan tafel, we meteen weer vertrokken zijn voor stevig gekibbel in plaats van voor een echte dialoog.

Langs beide kanten van de taalgrens zijn christen-democraten, liberalen, socialisten en groenen uitgenodigd. Omdat Spirit ook een zitje wou, zou er ook gewerkt worden met een systeem van plaatsvervangers die toch ook telkens aanwezig mogen zijn.