De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Luik heeft onderzoeksrechter Jacques Langlois gevraagd om bijkomend onderzoek in het dossier Dutroux bis.
De rechter moet experts ondervragen over het nut van de voortzetting van bepaalde analyses. Uit hun inzichten moet blijken hoe het nu verder moet met het dossier.

Het dossier Dutroux bis, dat slechts enkele tientallen pagina's telt, werd geopend om onderzoek te kunnen doen naar eventuele feiten of verdachten die niet aan bod kwamen op het proces Dutroux voor het hof van assisen van Aarlen.

De gerechtelijke autoriteiten zijn echter verdeeld over het dossier bis. Toenmalig procureur des konings Michel Bourlet, vandaag substituut, wilde dat de analyse van zowat 6.000 haren die in de woningen van Dutroux gevonden werden, aan het dossier 86 bis zou worden toegevoegd, alsook de analyse van microsporen.

Die analyses werden nooit voltooid. Onderzoeksrechter Langlois vond ze overbodig, omdat ze volgens hem geen nieuwe elementen zouden aanbrengen en te duur waren.

Op 23 november 2004 werd Langlois door de KI van Luik gehoord. Die gaf hem gelijk en beval de sluiting van het dossier bis.

Daarop stuurde Bourlet in juni 2005 een rapport naar het parket-generaal van Luik waarin hij de voortzetting van de analyses bepleitte. Eind september 2005 concludeerde het parket-generaal dat in beperkte mate bijkomend onderzoek verricht moest worden. Langlois bleef echter bij zijn beslissing en liet de bijkomende analyses niet uitvoeren.

Het parket-generaal ging in beroep tegen die beslissing. De KI is het eens met hem en gaf Langlois de opdracht het bijkomende onderzoek uit te voeren. De kamer van inbeschuldigingstelling wil weten op basis waarvan de onderzoeksrechter aanvoert dat analyses geen nieuwe elementen zullen aandragen. Langlois moet dus een rapport laten opmaken door de experts.