De Italiaanse politie is vanochtend opgetreden tegen manifestanten in Pianura, ten westen van Napels. Ze verzetten zich tegen de opening van een stortplaats.
In Pianura werd vanochtend gedemonstreerd tegen een stortplaats waar duizenden tonnen afval naartoe zouden worden gebracht. De politie moest vanochtend rond 7.00 uur een eerste wegversperring verwijderen. De betogers hadden die geplaatst op de weg naar de stortplaats en bekogelden de ordediensten toen ze die weghaalden.

Een tweede versperring, een beetje verderop in de straat, werd verdedigd door tientallen inwoners van Pianura. De politie slaagde erin de manifestanten terug te dringen en de versperring te verwijderen.

De stortplaats moet het afvalprobleem in Napels, dat al tien jaar aansleept, oplossen. In de straten van Napels ligt duizenden tonnen afval, waardoor de stank ondraaglijk is geworden. Vannacht zijn militairen al gestart met het schoonmaken van de straten van Caserte, een andere grote stad in de Zuid-Italiaanse regio Campanië.

De Italiaanse premier Romano Prodi roept vandaag een buitengewone ministerraad bijeen in Rome om maatregelen te nemen die het chronische afvalprobleem in Napels en omgeving moeten oplossen.