Lernout houdt onschuld staande
Pol Hauspie (links) en Jo Lernout (rechts) op het proces in Gent.
Jo Lernout heeft tijdens zijn verdeding de beschuldigingen van fraude van zich afgeworpen. Hij gaat voor de volledige vrijspraak. Wel heeft hij zich bij het hernemen van het proces over het faillissement van L&H geëxcuseerd bij de gedupeerde beleggers.
Hij toonde zich verbitterd over de beschuldigingen dat hij al van hij het begin wou frauderen.'Ik heb enkel alleen maar hard gewerkt. Ik heb nooit een frank uit de kas genomen uit de bedrijven waar ik gewerkt heb,' stelde Lernout in zijn getuigenis.

Toen hij bij L&H begon te werken, verdiende hij naar eigen zeggen 100.000 frank per maand, vijf keer minder dan bij zijn job daarvoor. 'Ik was daar tevreden mee'. Hij wees er ook op dat hij zelfs zijn eigen huis verkocht om in het bedrijf te investeren. 'Is dit het beeld van een fraudeur, uw wedde reduceren en huis verkopen voor uw firma', vroeg hij nog. 'We stonden op de laatste rij als de weddes moesten uitbetaald worden, we keken eerst wie een hypotheek of zo had, want er was vaak te weinig geld voor de lonen.'

Volgens Lernout ondervond het bedrijf tegenkanting vanuit het Pentagon. Verschillende topmensen van bedrijven die door L&H werden overgenomen, werden volgens hem op het matje geroepen.

De technologie van L&H staat er wel nog steeds als een huis, vindt Zijn advocaat Gheyssens was kritisch voor het openbaar ministerie maar ook voor de burgerlijke partijen in wat hij noemt een voorbeschouwing op de eigenlijke verdediging. Burgerlijke partijen moeten hun volledige financiële geschiedenis in het aandeel L&H tonen, stelt hij. Wat de beleggers hebben verdiend, moet volgens hem afgetrokken worden van het geleden verlies.

De advocaat staat voor de uitdaging Jo Lernout te verdedigen zonder diens vroegere medestander Pol Hauspie te beschuldigen, zo blijkt. Gheyssens wijst op de taak van Lernout zonder anderen te beschuldigen. Lernout werkte met een ‘gerust gemoed’ aan de technologie terwijl anderen bezig waren met de uitwerking van de contracten, luidt het.

De verdediging van Lernout neemt de hele week in beslag. Pol Hauspie heeft genoeg aan volgende maandagvoormiddag, Nico Willaert aan de namiddag. Daarna komt Gaston Bastiaens, ex-ceo, die twee dagen gevraagd en gekregen heeft voor zijn verdediging.

Schorsing

Het hof van beroep schorste eerder op de dag even de zitting om zich te beraden over de vraag om twee getuigen op vraag van Jo Lernout te laten spreken. Het hof vraagt een getuigenverklaring te gronde. Dit betekent dat de getuigen zeker niet voor donderdag gehoord kunnen worden.

Helemaal aan het begin van de zitting legde Spaarverlies een kort pleidooi af met als doel om Dexia aansprakelijk te laten stellen voor de daden van ex-medewerker Geert Dauwe in de zaak L&H. Alhoewel Dauwe het statuut van zelfstandige had, moet hij als werknemer worden beschouwd, stelt Spaarverlies. En dus was Dexia aansprakelijk voor zijn rol in het toekennen van kredieten aan het bedrijf of nevenbedrijven.

Tientallen aandeelhouders aanwezig

Voor de zitting kwamen opnieuw tientallen aandeelhouders bijeen om zich burgerlijke partij te stellen.

Het hof laat ondanks eerdere verklaringen in juni dat het de registratie zou stopzetten, de registratie van de gedupeerden toe.