Belgen rijkste burgers eurozone
Foto: rr
BRUSSEL - De Belgen behoren tot de rijkste burgers van de eurozone. Een Belg op vier bezit meer dan 50.000 euro, onroerende goederen niet meegerekend. Maar er is een kloof tussen Vlaanderen en Wallonië en die wordt er niet kleiner op, zo leert een enquête van het onderzoeksbureau GfK Custom Research Worldwide.

Voor zijn zesmaandelijkse Investeringsbarometer ondervroeg GfK Worldwide tussen 1 september en 30 oktober 14.388 gezinshoofden in 18 landen (15 Europese landen, de Verenigde Staten, Rusland en Turkije). In ons land werden 815 Belgen naar hun vermogen, beleggersportefeuille en spaarpotentieel bevraagd.

En die Belgen blijken de rijkste burgers te zijn van de eurozone. 28 procent zegt meer dan 50.000 euro te bezitten, onroerende goederen niet meegerekend. Enkel de Zwitsers (38%) scoren in Europa beter. Vooral 50-plussers (34%) zitten er warmpjes in. Maar er gaapt een kloof tussen Wallonië en Vlaanderen. In Vlaanderen heeft bijna één op drie een spaarpot van meer dan 50.000 euro, tegen één op vijf in Wallonië. De trend zet zich door bij de beleggingen.

De Belg parkeert zijn geld nog altijd het liefst op een spaarrekening. 74 procent van de Belgen heeft er een, enkel de Zweden (79%) doen beter. Maar als we het regionaal opsplitsen, valt op dat 86 procent van de Vlamingen een spaarrekening heeft tegen maar 56 procent van de Walen. 29 procent van de Belgen hebben hun geld in aandelen geïnvesteerd, maar voor Vlaanderen is dat 35 procent tegen 22 procent in Wallonië. In de VS kiest 50 procent voor aandelen.

Vier op de tien West-Europeanen bezitten een levensverzekering of een pensioenfonds. In ons land heeft twee op de drie Belgen een levensverzekering (34%) of een pensioenfonds (33%). Dubbel zoveel Vlamingen (41%) sloten zich aan bij een pensioenfonds als Walen (21%). Onderaan de maatschappelijke ladder blijkt hoe groot de kloof is: 29 procent van de Walen heeft geen kapitaal om opzij te zetten tegen amper zeven procent in Vlaanderen.

De toekomst oogt in Wallonië dan ook somberder dan in Vlaanderen. Bijna één Waal op twee (47 procent) denkt in 2005 minder te zullen kunnen sparen dan nu, dat is 16 procent meer dan bij de vorige enquête. Bij de Vlaming ziet 32 procent (+6%) de toekomst somber in. Toch is de Belg al bij al niet zo somber ingesteld. De grootste pessimisten wonen in Italië (58%) en Tsjechië (59%). De Amerikanen verwachten veel van volgend jaar: 39 procent denkt in 2005 meer te zullen kunnen sparen.