Volgens onderzoekers van de Gentse Universiteit verhoogt langdurig de pil nemen, het risico op slagaderverkalking met 20 tot 30 procent. De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek, gevoerd bij 1.300 vrouwen en slaan op eender welk type van orale anticonceptie.
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2002 en 2004, bij 2.500 35- tot 55-jarigen uit Erpe-Mere en Nieuwerkerken. De 2.500 vrijwilligers, die geen hart- of vaatziekten hadden op het moment van onderzoek, ondergingen een uitgebreid onderzoek van hart- en slagaders. Met behulp van echografieën werd slagaderverkalking in de hals- en dijslagaders in kaart gebracht.

‘Van 1.301 vrouwen in de studie had 81 procent ooit de pil genomen. Gemiddeld namen de vrouwen de pil gedurende dertien jaar. Uit de studie blijkt een duidelijk verband tussen langdurig pilgebruik en slagaderverkalking. Per tien jaar pilgebruik is er een toename van 20-30% vaststelbare slagaderverkalking in zowel dij als halsslagader. Deze resultaten waren onafhankelijk van leeftijd, roken, bloeddruk, lipiden, zwaarlijvigheid, diabetes, fysieke activiteit, fruit-, groente- en alcoholopname, onderwijsniveau en inname van andere geneesmiddelen’.

‘Het is de eerste keer dat dit effect beschreven wordt en is dus een Belgische primeur’, aldus de onderzoekers. ‘Onze huidige kennis rond pilgebruik is dat er een beperkt verhoogd risico is op stolselvorming, maar dat dit risico alleen aanwezig is tijdens de duur van inname. Men ging ervan uit dat het extra risico daarna wegviel en dat er geen onderliggende schade opgebouwd werd. De huidige gegevens spreken dat tegen.’ Als de resultaten van het onderzoek bevestigd worden, heeft dat gevolgen voor de naar schatting 100 miljoen vrouwen die wereldwijd de pil gebruiken.

De resultaten van dit onderzoek zijn voorgesteld op het jaarlijkse cardiologische congres van de American Heart Association in Orlando. Volgens de onderzoekers is er geen reden tot paniek. Het gaat om één studie, die nog bevestigd moet worden. Bovendien slaan de cijfers op vroeger en dus op oudere types van anticonceptie.