Vlaamse landbouwers zullen voor bepaalde gewassen soepelere bemestingsnormen mogen hanteren dan de strenge normen die het mestdecreet oplegt. Het Europese nitraatcomité heeft groen licht gegeven voor het verzoek dat de Vlaamse regering hiervoor had ingediend.
Omdat Vlaanderen de Europese normen inzake waterkwaliteit niet haalde, moest heel Vlaanderen als kwetsbaar gebied worden aangeduid. Dat betekent dat er overal strenge bemestingsnormen gelden. Die regeling werd ingevoerd met een nieuw mestdecreet, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd.

Voor bepaalde gewassen met lange groeiperiode en/of met hoge stikstofopname kunnen de lidstaten aan Europa een afwijking vragen op de strenge normen. Toen minister-president Kris Peeters (CD&V) nog minister van Leefmilieu was, heeft hij hiervoor een procedure opgestart.

Vlaanderen krijgt nu binnenkort een ‘derogatie’ voor de bemesting van bepaalde gewassen met dierlijke mest van graasvee of met verwerkte varkensmest. Landbouwers zullen elk jaar een aanvraag kunnen indien om die soepelere normen op bepaalde percelen toe te passen.

Minister-president Peeters (Landbouw) en minister Hilde Crevits (CD&V, Leefmilieu) zijn ‘zeer verheugd’ over deze beslissing, ‘die toekomstperspectief biedt aan de Vlaamse landbouw’. Ze roepen de landbouwsector op ‘om samen de grootst mogelijke inspanning te doen om de waterkwaliteit nog te verbeteren’.