Autoconstructeur Kia blijft bij zijn beslissing om zich terug te trekken als sponsor van voetbaleersteklasser FC Brussels. Ondanks de verzoening van dinsdag tussen Brussels-voorzitter Johan Vermeersch en speler Zola Matumona verandert Kia niet van mening. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zal geen gerechtelijke procedure opstarten omdat de speler dat niet gevraagd heeft.
'We blijven bij onze beslissing' verklaarde Marc Coopmans, communicatieverantwoordelijke van Kia motors na het verzoeningsgesprek tussen Matumona en Vermeersch. Kia is blij dat er een verzoening is tussen speler en voorzitter, maar blijft bij zijn beslissing omdat 'het merk schade geleden heeft'.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat nog geen enkel contact heeft gehad met de speler, zal geen gerechtelijke procedure opstarten tegen Johan Vermeersch, tenzij Zola Matumona dit zou willen.

'De bal ligt in het kamp van de speler. Wij treden niet in actie zonder akkoord van het slachtoffer', verduidelijkte Edouard Delruelle, adjunct-directeur van het Centrum. Het Centrum zal wel een brief schrijven naar de Belgische Voetbalbond met de vraag om de disciplinaire code te gebruiken. Die code verbiedt racistisch of onmenselijk gedrag tegenover een speler.