Vlaamse partijen op één lijn over BHV
CD&V, N-VA en Open VLD nemen formateur Letermes kadervoorstel over Brussel-Halle-Vilvoorde als vertrekbasis. Er was gisteravond geen overleg meer tussen de Franstalige en de Vlaamse partijen. Om 9 uurvanochtend is er nog ultieme onderhandelingspoging gepland.
Formateur Leterme heeft gisteren kort na 21 uur de Wetstraat 10 verlaten. De Vlaamse oranje-blauwe partijen zijn akkoord het BHV-voorstel van Leterme als vertrekbasis te nemen. Leterme had de partijen alleen gelaten om over zijn voorstel te beslissen. Aan Vlaamse kant werden oorspronkelijk ook bezwaren geuit tegen wat er op tafel lag. Zeker het 'inschrijvingsrecht' van inwoners uit de faciliteitengemeenten in Brussel lag voor de N-VA erg moeilijk. De Franstalige partijen hadden het voorstel in de namiddag al afgewezen.

Er werd dinsdagavond niet meer onderhandeld met alle oranje-blauwe partners. Woensdagochtend, om 9 uur, zou er nog een ultieme gespreksronde gehouden worden.

Open VLD-voorzitter Bart Somers verklaarde naderhand dat zijn partij zich samen met het kartel CD&V/N-VA achter het BHV-voorstel van Leterme heeft geschaard. 'De Franstalige partijen hebben dat niet gedaan. Indien er de komende uren geen doorbraak komt en de formateur de Franstalige partijen niet op diezelfde lijn krijgt, dat wordt de commissie Binnenlandse Zaken heel moeilijk.'

De lont is dus niet uit het kruitvat. De dreiging dat er woensdagmiddag eenzijdig gestemd wordt over BHV blijft reëel.

Na de negatieve uitlatingen van FDF-voorzitter Olivier Maingain en MR-voorzitter Didier Reynders over de voorstellen van formateur Leterme (CD&V) om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen, zaten de voorzitters van CD&V en N-VA, Jo Vandeurzen en Bart De Wever, in de vooravond samen met Leterme.

Pas rond 19 uur kwam ook Open VLD erbij om te bespreken hoe het verder moest.

MR-voorzitter Didier Reynders, vergezeld van FDF-voorzitter Olivier Maingain, verklaarde rond 19 uur, terwijl hij naar zijn kabinet even verderop wandelde dat er vanavond niets meer gepland was. Hij vertrok naar Luik om er een conferentie bij te wonen met de Franse ex-minister van Justitie Jacques Toubon.

'Onaanvaardbaar'

FDF-voorzitter Maingain was dinsdagmiddag na het onderhoud met Leterme het scherpst in zijn commentaar. Hij bestempelde de voorstellen van de formateur als een document zonder statuut waarvan de inhoud onaanvaardbaar is. De voorstellen 'zijn niet nuttig in dit debat, want ze voldoen niet aan de Franstalige verwachtingen', zei hij bij het buitenkomen.

MR-voorzitter Didier Reynders was iets voorzichtiger. 'Tot nu toe heb ik alleen een stand van zaken gehoord van de formateur', zei hij op de VRT-radio. De Franstaligen hebben de deur van de onderhandelingen echter niet dichtgetrokken. 'We zijn bereid communautaire onderhandelingen te voeren, Brussel-Halle-Vilvoorde incluis, op voorwaarde dat er iets concreet op tafel ligt. Tot vandaag hebben we geen voorstel gezien. We hebben alleen een kader voorgelegd gekregen waarin de onderhandelingen zouden plaatsvinden', zei Reynders. a