BRUSSEL - Vakbonden, directie en vertegenwoordigers van de regering hebben vanavond omstreeks 19.30 uur een princiepsakkoord bereikt over het luik brugpensioen in het sociaal plan.
De vakbonden verkregen dat, op een aantal punten na, de brugpensioenleeftijd wordt verlaagd naar 50 jaar. Die leeftijd moet bereikt zijn op 31 december 2002. Concreet betekent dit dat de Sabena-werknemers die nu 48 jaar en tien maanden oud zijn van de regeling kunnen genieten, luidt het in vakbondskringen.

De tekst moet nog bijgeschaafd worden, maar het principe lijkt verworven. De vergadering werd even geschorst en werd om 20 uur hervat. De conventie over de brugpensioenen moet alleszins voor middernacht rond zijn.

Momenteel ligt het volgend scenario voor voor wat de komende uren en dagen betreft. De raad van bestuur zou de aanvraag tot faillissement goedkeuren. De aanvraag wordt woensdagochtend ingediend bij de handelsrechtbank, die zich in de loop van de namiddag uitspreekt. De nieuwe luchtvaartmaatschappij zou ten laatste vrijdagochtend van start kunnen gaan. Die informatie zou door de premier vanochtend aan de vakbonden zijn meegedeeld. De rest van het sociaal plan wordt verder onderhandeld vannacht. Het is nog onduidelijk of dat morgenochtend klaar is. Ook over de sociale enveloppe is nog niets bekend.