BRUSSEL - Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat het blokkeren van de toegang tot de luchthaven, de incheckbalie en de vliegtuigen verbiedt, is nog steeds onverdeeld van kracht. Dat maakte de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) bekend. De vereniging zal stappen ondernemen om deze beschikking te laten naleven.
De VVR, de belangrijkste beroepsorganisatie voor reisbureaus met meer dan 600 leden en bijna 1.000 verkooppunten in dit land, betreurt het nakende einde van de nationale luchtvaartmaatschappij. Gemiddeld werden naar verluidt meer dan 90 procent van alle Sabenatickets verkocht door bemiddeling van reisbureaus, aldus de VVR.

"De reisbureaus in het algemeen en de leden van de VVR hebben Sabena altijd door dik en dun gesteund", aldus de vereniging. De VVR roept wel op tot kalmte en roept iedereen op de Belgische luchtvaartsector niet nog meer schade te berokkenen door ondoordachte acties.