Zowat alle buitenlandse zakenpartners zijn het er over eens dat Belgen eerder betrouwbare zakenpartners zijn, met wie ze niet noodzakelijk een schriftelijk contract moeten afsluiten om een overeenkomst te bekrachtigen. Vlaamse en Waalse zakenpartners staan er ook om bekend dat ze via hun talloze informele netwerken dingen kunnen 'regelen'.
Eén en ander blijkt uit de eindverhandeling van Charlotte Reyskens van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. Reyskens ging in haar eindverhandeling na wat de verschillen zijn tussen Vlaamse en Waalse onderhandelaars enerzijds en op welke manier de Belgen zich onderscheiden van buitenlandse zakenpartners anderzijds.

Zowel Vlamingen als Walen blijven doorgaans bij hun standpunt in onderhandelingen en hebben de neiging om conflicten uit de weg te gaan door niet te beginnen over meningsverschillen. Hierdoor onderscheiden de Belgische zakenlui zich duidelijk van de Nederlanders. Walen blijken minder bereid tot het sluiten van compromissen dan Vlamingen, die moeten oppassen dat ze in hun streven naar harmonie in onderhandelingen niet te vlug toegeven aan hun buitenlandse zakenpartners, zo luidt het.

Vlamingen en Walen onderscheiden zich ook van elkaar wat machtsafstand betreft. Zo moet er in onderhandelingen met Walen iets meer aangedrongen worden om de juiste persoon te kunnen spreken. Vlamingen daarentegen wensen een toegankelijke leider en meer inspraak.

Andere vaststelling van Reyskens is dat Walen gezagsgetrouwer zijn dan Vlamingen en zelden orders betwisten. Belgen worden als formele zakenpartners beschouwd; Walen nog iets meer dan Vlamingen. Vooral de Walen storen zich aan het tutoyeren en het gebruik van voornamen door Nederlanders. In onderhandelingen met Duitsers en Fransen ervaren de Belgen veel minder problemen.

Zowel Vlamingen als Walen zien zakenlunches als het middel bij uitstek om de tegenpartij beter te leren kennen en te relaxen. Terwijl Vlamingen meer overeenkomst-georiënteerd zijn, zijn de Walen geneigd om nog iets meer aan de verstandhouding te werken vooraleer tot de eigenlijke onderhandelingen over te gaan. Nederlanders en Duitsers vinden zakenlunches eerder tijdverlies.

Voorts blijkt dat Belgen hun privésfeer doorgaans afschermen in relaties met zakenpartners en dat Walen iets extraverter zijn dan Vlamingen. Algemeen genomen wekken de Belgische zakenpartners een rustige en zachtaardige indruk bij hun buitenlandse zakenpartners.

Wat het taalgebruik betreft, blijken Vlamingen directer te zijn dan Walen. 'In onderhandelingen met Vlamingen kunnen Walen vaak vaag, langdradig en niet altijd even duidelijk overkomen op Vlamingen, die op hun beurt voor de Walen soms bot, kort en meer to the point kunnen lijken', luidt het.
< Omdat Walen fysieker zijn dan Vlamingen moeten ze volgens Reyskens in onderhandelingen met Vlamingen, Nederlanders, Duitsers en vooral Britten in gedachten houden dat deze uit 'laag-contact culturen' komen en fysiek contact, behalve de handdruk, liefst vermijden.

Tot slot geeft het onderzoek aan dat Vlamingen volgens een strikter tijdsplan en met een agenda werken en iets stipter zijn dan de Walen wat betreft het op tijd aankomen op afspraken. Maar ze verwachten allebei correctheid van de tegenpartij in verband met afspraken.