BRUSSEL - Federaal minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet gaat meer geld uittrekken voor palliatieve thuiszorg, dat zegt ze vandaag in de krant La Dernière Heure.
Dankzij ruimte die op de begroting van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) vrijkomt, kunnen we verscheidene honderden miljoenen - het precieze bedrag moet nog vastgelegd worden - investeren in een verbetering van deze thuiszorg, aldus minister Aelvoet (Agalev).

We zullen met name de verschillen verkleinen tussen de kost voor de patiënten van palliatieve zorgen die in het ziekenhuis verstrekt worden en de kost van palliatieve thuiszorg, aldus de minister. Momenteel is thuisverzorging veel duurder. Voorts belooft Aelvoet de periode waarin een patiënt thuiszorg kan krijgen (maximum twee maanden) te verlengen.

Anderzijds wil Volksgezondheid de financiële middelen voor palliatieve bedden in ziekenhuizen verhogen. De bedoeling is de opvangtijd te verlengen en de financiering van de dagopvangcentra te verbeteren, aldus nog Magda Aelvoet. Verder pleit de minister van Volksgezondheid nog voor een systematische schadeloosstelling van slachtoffers van medische fouten op forfaitaire basis. In oktober wil ze hierover een wetsontwerp voorleggen in de Kamer.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig