De energieregulator Creg verlaagt de tarieven voor gastransport. Dat levert een besparing van 20 euro op voor de gezinnen. Tegelijk handhaaft de energieregulator zijn doorvoertarieven, tegen de wil van de regering in. Minster van Energie Paul Magnette neemt akte van dat laatste.
De daling van de gastransporttarieven met zeventien procent zullen ervoor zorgen dat een gezin met een gemiddeld gasverbruik (koken en verwarming) jaarlijks 20 euro minder zal moeten betalen voor het transport.

De gastransporttarieven is een van de componenten in de prijs die de eindverbruiker moet betalen. Het is goed voor 8 procent van de eindprijs.

Industrie

Voor de industriële verbruikers zal volgens de Creg de besparing in euro heel wat groter zijn, ook al maken de transportkosten slechts 5 procent uit van de eindprijs.

De energieregulator verantwoordt de tariefdaling door erop te wijzen dat de Belgische verbruiker onterecht betaalde voor de transit van aardgas. Gastransit is het vervoer via ons land van aardgas dat bestemd is voor verbruikers in de ons omringende landen.De Creg stelt dat ze daar nu een einde heeft gemaakt.

Minister van Energie Paul Magnette is blij met de beslissing van de Creg over een verlaging van de transporttarieven. Dat is in het belang van de consument, klinkt het.

Doorvoertarieven

De Creg heeft tegelijk besloten haar eerste beslissing om de doorvoertarieven 75 procent goedkoper te maken te handhaven.

Deze gevoelige tariefdaling is heel omstreden. De regering schorstte een week geleden de uitvoering van de maatregel. De argumentatie was dat een drastische daling van de doorvoertarieven strijdig was met het Belgische energiebeleid.

Argumenten

De Creg argumenteerde zeer uitgebreid waarom de energieregulator geen andere keuze heeft dan de doorvoertarieven te verlagen. Het stelde dat het in het schorsingsbesluit van de regering geen motieven heeft gevonden die een aanpassing van zijn eerste tarievenbeslissing kunnen verantwoorden.

Een andere beslissing nemen is volgens de energieregulator in strijd met de wet en de reglementen. 'De Creg kan niet op basis van intenties van de regering afwijken van de wettelijke bepalingen', luidt het.

Wet tot liberalisering

Minister Magnette neemt akte van de beslissing om de lagere transittarieven te handhaven.

De regering wil die transittarieven -vervoer van de ene landsgrens naar de andere- naar de vrije markt toeschuiven. Er is een wet in de maak om die transittarieven te liberaliseren.

Consument is dupe

In afwachting van die wet kan de Creg blijkbaar niet anders dan de transittarieven verlagen. Maar daar doe je de consument geen plezier mee, luidt het op het kabinet. 'Je zit aan de winst van Fluxys en die heeft dat nodig voor investeringen.'

De minderinkomsten voor Fluxys zijn dus tijdelijk. Eens de tarieven zijn geliberaliseerd, zullen ze immers weer omhoog gaan. De markt blijkt immers bereid er meer voor te betalen. Vraag is hoe lang Fluxys minder inkomsten zal hebben. Het is immers nog niet duidelijk wanneer de wet over de geliberaliserde transittarieven er door komt.