De Amerikaanse Senaat heeft vrijdag een eerste groot wetsvoorstel verworpen dat de strijd moest aanbinden tegen de klimaatopwarming.
De voorstanders van de wet haalden 48 stemmen tegen 36, maar er waren 60 stemmen nodig om het voorstel aan een definitieve stemming te onderwerpen.

Het wetsvoorstel was van de hand van de Republikein John Warner, de Democrate Barbara Boxer en Joseph Lieberman, de voormalige Democraat die onafhankelijk werd. Om het Kyotoprotocol toe te passen stelden de drie een verplichte vermindering voor van de uitstoot van broeikasgassen door de ontwikkeling van een rechtenmarkt naar Europees model.

President George W. Bush verwerpt het Kyotoprotocol en dreigde al met een veto als er toch een dergelijke wet gestemd wordt in de VS. Volgens Bush zouden verplichte reducties te bestraffend zijn voor de Amerikaanse economie ten voordele van China en India omdat zij zich, als ontwikkelingslanden, niet aan Kyoto moeten houden.

Bush is voorstander van vrijwillige vermindering van de uitstoot en de ontwikkeling van schone technologieën.