Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) heeft een extra omgevingsstudie gevraagd die de impact van de verbreding van het Schipdonkkanaal moet berekenen.
Ze deed dat bij de voorstelling van de haalbaarheidsstudie van Waterwegen en Zeekanaal. Die studie heeft aangetoond dat de omstreden verbreding van het Schipdonkkanaal voor de ontsluiting van de zeehaven van Zeebrugge via de binnenvaart wel rendabel zou zijn bij een realistische groei van de haven.

Volgens de haalbaarheidsstudie is een trafiekprognose tegen 2030 haalbaar bij een 'hoge groei' (tussen 3,4 en 7 procent). En dat is maar de helft van de huidige groeicijfers (vijftien procent).

Hilde Crevits heeft nu een extra studie besteld om de impact op de omgeving te analyseren. De betrokken gouverneurs André Denys (Oost-Vlaanderen) en Paul Breyne (West-Vlaanderen) zullen dat project waarin een 'maatschappelijke visie over de verbreding moet ontwikkeld worden', begeleiden.

Concreet zal die studie in kaart brengen wat de economische en toeristische nmogelijkheden zijn bij een verbreed kanaal. Ook het landschappelijk aspect wordt bestudeerd.

Nu de haalbaarheidsstudie afgerond is, loopt nog het milieueffectenrapport (Plan-Mer). De afwerking van het Plan-Mer wordt eind 2008 verwacht, samen met de omgevingsstudie. Dan pas zal een beslissing aan de orde zijn.