De omstreden verbreding van het Schipdonkkanaal voor de ontsluiting van de zeehaven van Zeebrugge via de binnenvaart is wel rendabel bij een realistische groei van de haven. Dat blijkt uit de voorstelling van de 'Haalbaarheidsstudie Seine Schelde-West'.
Volgens de haalbaarheidsstudie is een trafiekprognose tegen 2030 haalbaar bij een 'hoge groei' (tussen 3,4 en 7 procent). Op dit moment bedraagt de groei 15 procent, luidt het.

Omgevingsstudie

Bij de voorstelling kondigde Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) ook aan dat er een extra omgevingsstudie komt.

De betrokken gouverneurs André Denys (Oost-Vlaanderen) en Paul Breyne (West-Vlaanderen) zullen dat project waarin een 'maatschappelijke visie over de verbreding moet ontwikkeld worden', begeleiden.

Mogelijkheden

Concreet zal die studie in kaart brengen wat de economische en toeristische mogelijkheden zijn bij een verbreed kanaal. Ook het landschappelijk aspect wordt bestudeerd.

Nu de haalbaarheidsstudie afgerond is, loopt nog het milieueffectenrapport (Plan-Mer). De afwerking van het Plan-Mer wordt eind 2008 verwacht, samen met de omgevingsstudie. Dan pas zal een beslissing aan de orde zijn.