Om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met de helft terug te dringen tegen 2050 is 45 triljoen dollar (29.000 miljard euro) nodig aan extra investeringen in de ontwikkeling van schone technologieën. Dat is ongeveer 1 procent van de wereldeconomie.
Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het internationale energiebureau IEA, dat oproept tot een wereldwijde energierevolutie.

Volgens het IEA moet de wereld nu actie ondernemen, anders stijgt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals koolstofdioxide tot 2050 met 130 procent. De wereldwijde olievraag zal in die periode met 70 procent toenemen, waarschuwt IEA-directeur Nobuo Tanaka in het rapport.

Jaarlijks zouden 32 nieuwe kerncentrales en 17.500 nieuwe windmolens in de wereld moeten worden bijgebouwd om de doelstellingen te bereiken.

Daarbovenop zouden er ook nog 35 nieuwe kolencentrales en 20 gascentrales bij moeten komen die CO2 kunnen afscheiden en opslaan. Voorts zouden een miljard auto's in de wereld op elektriciteit of waterstof moeten rijden.

'De wereld staat voor de afschrikwekkende combinatie van een sterk stijgende energiebehoefte, een toenemende uitstoot van broeikasgassen en krimpende voorraden', aldus Tanaka.

Het IEA-rapport is bedoeld als advies voor de G8, die volgende maand vergadert in Japan.