Een kleine 2.000 personeelsleden van de Vlaamse gemeenten, OCMW's en provincies hebben in Brussel betoogd voor meer koopkracht.
De manifestatie kwam er nadat de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2008-2009 twee weken geleden zijn stopgezet.

'De werkgevers zeggen dat er niet genoeg geld is voor een lineaire loonsverhoging en kunnen ons enkel een verhoging van de eindejaarspremie beloven. Maar dat is voor ons niet voldoende', zegt Ann Vermogen van de christelijk vakbond ACV-Openbare Diensten.

'Wij eisen een verhoging met 3,5 procent van de algemene koopkracht of een loonsverhoging van 1.000 euro op jaarbasis.'De betoging is georganiseerd door de verschillende vakbonden. Behalve het ACV zijn ook de socialistische en liberale vakbonden ACOD en VSOA vertegenwoordigd.

Volgende week maandag zijn er nieuwe betogingen gepland.