BERLIJN - De Duitse regering werkt aan een uitbreiding van de rechten en plichten van homoseksuele paren, met name in geval van scheiding, overlijden en adoptie, zo heeft de Duitse minister van Justitie gezegd in een kranteninterview dat maandag verschijnt.
Volgens een wetsontwerp dat voor de zomer ingediend zal worden, kan van één van de partners alimentatie geëist worden bij een scheiding en kan het biologische kind van één van de partners door de andere geadopteerd worden.

"Homoseksuele en lesbische paren zijn een maatschappelijke realiteit in Duitsland", zei de sociaal-democratische Brigitte Zypries in de Berliner Zeitung. "Om die reden zullen we hen dezelfde rechten als gehuwde paren geven, in de mate dat dit strookt met de grondwet en geen aantasting van het huwelijk en het gezin vormt", voegde ze eraan toe. Volgens de krant zijn in Duitsland 5.000 homoparen door de wet erkend.

De regering van sociaal-democraten en groenen, die het samenlevingscontract in 2001 invoerde, wil ook erfenisrechten geven in geval van overlijden.