Verhofstadt belooft vierdagenweek
©rr
BRUSSEL - De vijfdaagse werkweek van 38 uren moet ook in vier - langere - dagen kunnen worden volbracht. Dat is één van de maatregelen waarmee premier Guy Verhofstadt en minister-president Bart Somers gezamenlijk werk willen maken van een flexibeler arbeidsmarkt met meer jobs. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad op zondag.
Verhofstadt vindt het principieel verbod op overuren achterhaald. De idee dat meer mensen aan de slag blijven door het werk over zoveel mogelijk werklozen te verdelen, is volgens hem achterhaald. Overuren worden nu enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. ,,In de praktijk wordt vastgesteld dat vaak die bedrijven die via overwerk flexibel kunnen inspelen op de economische noodwendigheden het meest structureel aanwerven".

Overuren zijn bovendien een pak duurder voor een werkgever. Per dag mag er bij wet niet langer dan acht uur worden gewerkt - of 9 uur bij zeldzame uitzondering. In nog zeldzamer gevallen worden duurdere overuren geduld. In de praktijk maakt dat de herverdeling van de 38-urenwerkweek over vier langere werkdagen onmogelijk. Verhofstadt wil met de bonden en de patroons tot een akkoord komen over een gelijkwaardige werkweek van vier dagen van telkens 9,5 uur, zonder dat er overuren aan te pas komen.

Verhofstadt meent dat veel werknemers vragende partij zijn voor zo'n vierdagenweek, maar geeft toe dat het idee een extra inspanning vergt van de werkgevers.