LONDEN - De omgeving van de Britse eerste minister en Tony Blair zelf hebben het Irak-rapport 6 tot 8 keer laten herschrijven. Dat meldt de BBC op gezag van een bron bij de Britse inlichtingendiensten.
Volgens de Britse openbare omroep beval Downing Street het herschrijven van het dossier ten nadele van Irak. Dat gebeurde een week voordat het rapport op 24 september werd voorgesteld aan het Britse Lagerhuis.

Dat er mogelijk massavernietigingswapens in Irak waren, vormde voor Londen en Washington de hoofdreden om een oorlog tegen het land te starten.