BRUSSEL - Een toenadering tussen de meerderheid en de tegenstanders van het Lambermontakkoord bij de Volksunie lijkt er nog niet in te zitten. Dat bleek vandaag nogmaals uit een debat in het VRT-programma De Zevende Dag en de deelname van de VU-kamerleden Geert Bourgeois, Frieda Brepoels en Karel Van Hoorebeke aan de manifestatie tegen het communautaire akkoord in Gent .
Om het Lambermontakkoord te kunnen goedkeuren heeft de meerderheid de stemmen nodig van de VU/ID-kamerleden. Vier onder hen zijn tegen Lambermont en het Brussels communautair akkoord.

De VU-partijraad zette woensdag met een nipte meerderheid het licht op groen voor de verdere stappen in de staatshervorming, maar of Bourgeois en co daarom de akkoorden in het parlement zullen goedkeuren is onwaarschijnlijk. Hun deelname aan de betoging in Gent is daar een bewijs van. Bij het begin van de optocht verklaarde Bourgeois trouwens dat het laatste woord binnen de partij over Lambermont nog niet gezegd is.

Ook een televisiedebat vandaag over de communautaire akkoorden toonde aan dat de twee kampen hun stellingen niet verlaten. Kamerlid en Bourgeois-medestander Danny Pieters vertolkte in De Zevende Dag de kritiek op Lambermont en het Brussel-akkoord en beklemtoonde dat wezenlijke elementen van de akkoorden moeten worden gewijzigd.

Dat viel echter niet in goede aarde bij de meerderheidspartijen VLD en Agalev. Volgens VLD-voorzitter Karel De Gucht kunnen er nog wel verduidelijkingen worden aangebracht aan het Lambermontakkoord (onder meer voor de regionale bevoegdheden van de politie en het luik ontwikkelingssamenwerking), maar, benadrukte hij, wijzigingen aan het Brussel-akkoord zijn "onbespreekbaar".

Agalev-kopstuk Jos Geysels liet op zijn beurt klaar en duidelijk weten dat de wezenlijke elementen van het akkoord vast liggen en dat het Brussels luik een "globaal goede regeling" is.