GENT - Volgens de Vlaamse Volksbeweging hebben zondagmiddag in Gent 7.000 tot 8.000 personen meegestapt in de betoging tegen het Lambermontakkoord. Volgens de politie - die het aanvankelijk over 2.600 personen had - waren het er 4.500. De betoging verliep zonder incidenten. In de slottoespraken op de Vrijdagmarkt werd vooral Hugo Schiltz (VU/ID) op de korrel genomen.
Opvallende aanwezigen op de betoging waren Geert Bourgeois, Frieda Brepoels en Karel Van Hoorebeke. Met Danny Pieters zijn zij de 4 VU-kamerleden die het Lambertmontakkoord afkeuren.

Gewezen VU-voorzitter Bourgeois las bij de start van de betoging eerst nog een korte verklaring voor. Volgens Bourgeois is de Vlaamse beweging verre van dood, zoals het tegendeel recent nog werd beweerd in ID-kringen. 'Wij vertegenwoordigen onze kiezers aan wie wij verantwoording schuldig zijn. Onze enige leidraad is het algemeen Vlaams belang', legde hij de reden van het verzet tegen het Lambermontakkoord uit. Bourgeois en Brepoels kregen tijdens de betoging herhaaldelijk applaus van de deelnemers.

Voornaamste slogan in de betoging was 'Lambermont neen-woord houden. De betogers respecteerden de afspraak zich te houden aan de officiële slogans. Partijtekens waren er niet, wel grote delegaties van het Vlaams Blok (Karel Dillen, Gerolf Annemans, Frank Vanhecke, Filip Dewinter), CVP (Eric Van Rompuy, Brigitte Grauwels, Ludwig Caluwé, Pieter De Crem) en de VU'ers die opstapten achter de slogan 'terug op de barrikaden'.

Tijdens de slottoespraken op de Vrijdagmarkt haalde Peter de Roover (voorzitter Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) fel uit naar de Vlaamse politici die voorstander zijn van het Lambermontakkoord. Vooral Hugo Schiltz werd daarbij op de korrel genomen. Dat hij Geert Bourgeois aanraadde om bij de stemming van het Lambermontakkoord zich te laten verontschuldigen wegens ziekte, werd als beneden alle 'poltieke moraliteit' genoemd.

De Roover hoopt dat de 4 VU-kamerleden zich niet laten leiden door 'het politieke lijfeigenschap'. 'Zij hebben het wapen in handen om in Vlaanderen duidelijk te maken dat er politici zijn die de beloften aan de kiezers durven verdedigen boven zielige politieke machtsspelletjes', aldus De Roover.