Leterme deelt standpunt De Gucht over EU-chef
(v.l.n.r.) Navo-ambassadeur Frans Van Daele, Pieter De Crem, premier Leterme en Karel De Gucht. blg
Foto: © BENOIT DOPPAGNE
Eerste minister Yves Leterme onderschrijft de stelling van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht dat de eerste voorzitter van de Europese Raad niet afkomstig mag zijn uit een lidstaat die de euro, het charter van de grondrechten of de ruimte van Schengen links laat liggen. Dat heeft Leterme zondag gezegd in het Eén-programma De Zevende Dag.
Met zijn uitspraken, vorige dinsdag in Lissabon, sprak De Gucht zich onrechtstreeks uit tegen een eventuele benoeming van de voormalige Britse premier Tony Blair.

Leterme zei zondag dat de regering geen standpunt inneemt over personen, maar voegde toe dat hij "onderschrijft dat het eigenlijk goed zou zijn dat het land dat een sleutelpositie inneemt, volledig lid is van de Europese Unie in al zijn facetten".

De premier voegde nog toe dat er eerst gezorgd moet worden dat het verdrag van Lissabon goedgekeurd wordt, alvorens over personen te praten.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 wordt het roterende voorzitterschap van de Europese Raad vervangen door een vaste leider, die een mandaat van tweeëneenhalf jaar krijgt. Blair geldt momenteel als een van de belangrijkste kandidaten voor deze functie. Onder meer de Franse president Nicolas Sarkozy sprak zijn steun uit.

Ook ex-premier Jean-Luc Dehaene en ex-eurocommissaris Karel Van Miert delen de mening van De Gucht.