Dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Miliband, Belgische roots had was bekend. Maar nieuw is dat volgens de Sunday Times de voorouders van de topdiplomaat valse verklaringen aflegden over hun vrees voor "Belgisch antisemitisme", dit om hun asielaanvraag in het Verenigd Koninkrijk kracht bij te zetten.
Dat blijkt uit documenten die maandag worden vrijgegeven. Daarin wordt gesteld dat grootvader Samuel Miliband, een Poolse inwijkeling, een sterk overdreven beeld schetste van het antisemitisme dat na de Tweede Wereldoorlog in België zou hebben bestaan. Dat was ook de ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen niet ontgaan, want in een rapport dat op 8 maart 1949 werd geschreven staat: "Mili-band, vader en zoon, hebben hun situatie in het verleden overdreven en ik ben bang dat we geen vertrouwen kunnen hebben in hun verklaringen".

Toen de nazi’s in mei 1940 België binnenvielen, waar de joodse Samuel Miliband zich had gevestigd, vluchtte die met zijn gezin naar Engeland. Zoon Ralp bleef daar wonen groeide uit tot een prominent marxistisch intellectueel en zette twee zoons op de wereld, David en Ed, die beiden carrière maken binnen de Labourpartij.

Samuel keerde in 1946 naar België terug, maar was zijn zaak kwijt en toen hem een werkvergunning werd geweigerd besloot hij ook terug te gaan naar Engeland. Tussen 1948 en 1954 diende hij tot negenmaal toe een verzoek in om tot Brits staatsburger te worden genaturaliseerd of om zijn verblijfsvergunning te laten verlengen. Daarbij voerde hij aan dat het ’nazi-achtige’ antisemitisme in België welig tierde, een verklaring die op het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken ongeloofwaardig werd geacht.

Hoewel de gruwelen van het antisemitisme tegen die tijd algemeen bekend waren, zo schrijft de Sunday Times, werd België in 1948 juist geleid door de ’betrekkelijk liberale socialist Paul-Henri Spaak’. Ook de Britse historicus Martin Conway, die is verbonden aan het Balliol College in Oxford, zegt dat er nauwelijks aanwijzingen te vinden zijn van jodenvervolging in het na-oorlogse Brussel, zoals Samuel Miliband zei. "Je kunt niet beweren dat de Milibands gedwongen werden uit België te vertrekken als gevolg van een daar heersend antisemitisme", aldus de hoogleraar.

De nieuwe informatie over de manier waarop de voorouders van Miliband de waarheid verdraaiden om zich in Engeland te kunnen vestigen, krijgt een extra dimensie tegen de achtergrond van het immigratiedebat, dat ook in het Verenigd Koninkrijk woedt, en dat David Miliband vorig jaar, toen hij minister werd, beschreef als één van dé politieke prioriteiten.