BRUSSEL - Geografisch geïsoleerde ziekenhuizen met minder dan 200 bedden krijgen extra financiële middelen voor 2005. Er komt een aanpassing in het koninklijk besluit over de begroting van de financiële middelen van ziekenhuizen, meldt La Dernière Heure in haar zondageditie.
De extra werkingsmiddelen voor de betrokken ziekenhuizen kunnen tot 275.250 euro bedragen.

De aanpassing treedt op 1 juli 2005 in werking. Bedoeling is dat meer rekening wordt gehouden met het specifieke karakter en de verplichtingen van ziekenhuizen die alleen instaan voor de hulpverlening.