BRUSSEL - "Het vertrek van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Renato Ruggiero heeft me niet echt verbaasd. Het bevestigt mijn kritische opinie die ik bij het aantreden van de regering van Silvio Berlusconi al formuleerde. Ruggiero kreeg de ruimte niet om zijn Europese overtuiging gestalte te geven." Zo becommentarieerde minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel het vertrek van zijn Italiaanse collega.
Het is bekend dat Michel een goed contact met Ruggiero had. "Hij is, aldus de Belgische minister, een echte humanist en een gedreven Europeaan." "De laatste tijd kwam het echter herhaaldelijk tot botsingen met andere leden van het kabinet. Eerst was er de aanvaring met Defensieminister Antonio Martino over het Europees transportvliegtuig, vervolgens was er de rel over het aanhoudingsmandaat en nu zat het er bovenarms op over de invoering van de euro."

Volgens Michel werd het Ruggiero steeds moeilijker gemaakt om normaal te functioneren. "In die omstandigheden is het normaal, aldus de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, dat je ontslag neemt." "Wat vooral zorgwekkend is, zo vervolgt Michel, is dat het hier om een overwinning van de anti-Europese strekking, de mensen rond Umberto Bossi, in de Italiaanse regering gaat."

Michel legt er trouwens de nadruk op dat de term anti-Europees een doordachte keuze is. "Met eurosceptici is misschien nog een vergelijk mogelijk, met Europese anti's daarentegen..."

Michel vreest nu dat Italië in de Europese Unie in een gecompliceerde situatie terecht komt. "Ruggiero was gekozen om de Europese partners gerust te stellen. Zijn vertrek zorgt dus voor onrust. Vooral premier Silvio Berlusconi zelf moet zich nu ernstig zorgen maken. Hoewel Berlusconi ongetwijfeld een democraat is, dreigt zijn maneuvreerruimte verder beperkt te worden. De kans is groot dat hij nu nog afhankelijker wordt van extremistische en uitgesproken populistische partijen die vooral de laagste instincten van de bevolking proberen te verzilveren."

Het feit dat Berlusconi terugkomt op de mondelinge afspraken van de top van Laken over het statuut van de vice-voorzitters van de Conventie bewijst, aldus Michel, dat de Italiaanse premier in groeiende mate schatplichtig is aan de anti-Europese strekking in de Italiaanse regering.

Zoals bekend eist Berlusconi nu dat Italië nog een extra vertegenwoordiger in de Conventie krijgt. Giuliano Amato, die in Laken samen met Jean-Luc Dehaene vice-voorzitter werd benoemd, zou voor de coalitie niet aanvaardbaar zijn als regeringsvertegenwoordiger.

Maandag ontmoet Michel de nieuwe voorzitter van de Europese Unie de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Piqué. Het Italiaans probleem, zo verzekert Michel, zal een punt van debat worden. "De onduidelijke Europese koers van Italië is een belangrijk gegeven waar we bezwaarlijk kunnen over zwijgen. Grondig beraad, aldus de minister, is nu zeker op zijn plaats."

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in