BERINGEN - Een zevental verenigingen uit Beringen, vertegenwoordigd in de vzw Turkse Unie van België, plannen donderdagavond een gesprek over het incident waarbij Turkse jongeren in Beringen een groep orthodoxe joodse studenten uit Antwerpen bekogelden met stenen. ,,We gaan stappen ondernemen om dingen recht te zetten'', zegt secretaris Ahmet Arkan van de vzw Turkse Unie.

,,We betreuren de feiten en zijn sterk gekant tegen de houding van de Turkse jongeren. De feiten stroken niet met onze integratiegedachten. Het is gebeurd, maar mag zich zeker niet herhalen'', klinkt het.

Tien Turkse jongeren brachten de hitlergroet en gooiden met stenen de ruiten van de jeugdherberg waar de chassidische jongeren verbleven, aan diggelen.

Het overleg met de Turkse jeugdorganisaties, voetbalclubs en verenigingen vindt donderdag plaats in de hoofdzetel van de Unie in het cultureel centrum van Beringen. ,,We zullen samen ook een brief opstellen en overhandigen aan de orthodoxe joodse jongeren om verontschuldigingen aan te bieden. Wat er precies zal instaan, willen we met de verenigingen bespreken. Het incident zal ook aan bod komen in het vrijdaggebed in de moskee'', aldus Arkan.

Tijdens het gesprek donderdag willen de Turken ook nagaan hoe de feiten konden gebeuren en hoe ze in de toekomst voorkomen kunnen worden. ,,Het is moeilijk zulke incidenten vooraf in te schatten. Het zijn kwajongensstreken, die niet geduld worden. Het is jammer dat er ook enkele meerderjarigen bij betrokken zijn. De anderen zijn pubers, die denken er iets mee te bereiken'', besluit Arkan.

Tien Turkse jongeren, onder wie zes minderjarigen, kregen na voorleiding bij het Hasseltse parket alternatieve straffen opgelegd. Hun ouders werden er ook bij betrokken. De jongeren moeten eerst op school hun examens afleggen en dan tijdens de kerstvakantie dertig uur gemeenschapsdienst verrichten. Ze moeten de schade vergoeden en hun verontschuldigingen aanbieden aan de joodse jongeren.