BRUSSEL - De Belgische bedrijfsleiders zijn slechts voorzichtig optimistisch voor 2006. Dat blijkt uit de jaarlijkse rondvraag, de zogenaamde ’Europe Business Monitor’, van het Amerikaanse bedrijf UPS. In Europa verwachten 51% van de bedrijfsleiders een verbetering van de economische positie van hun onderneming en 9% verwacht dat de zaken slechter zullen gaan. In België liggen de cijfers op respectievelijk 49% beter en 11% slechter.

Ook voor wat de geplande aanwervingen betreft, scoren de Belgische bedrijven onder het Europese gemiddelde. Voor het eerst in de afgelopen vier jaar zijn er meer bedrijven (26%) in Europa die aanwervingsplannen hebben, dan dat er van plan zijn personeel te ontslaan (23%).

Maar in België geldt het omgekeerde: 31% van de ondervraagde bedrijfsleiders heeft plannen om het personeelsbestand in te krimpen, tegen 21% die mensen willen aanwerven. Het nettoverschil (10%) is zelfs het grootste van Europa. UPS merkt wel op dat het aantal bedrijven in België met aanwervingsplannen hoger ligt dan vorig jaar (17%).

Op de vraag welk Europees land de volgende drie jaar de sterkste groei zal kennen, noemden de Europese topmanagers Polen als eerste (45%). De meningen over de tweede plaats varieerden tussen Tsjechië (gemiddeld 27%) en Spanje (gemiddeld 25%).

Bijna ieder land, behalve Spanje en Italië, vindt van zichzelf dat het er in slaagt economische competitiviteit en sociale verantwoordelijkheid met elkaar te verzoenen. Nederlandse topmanagers geven zichzelf wat dit aspect betreft de hoogste score (55%), gevolgd door Groot-Brittannië (48%). Belgische ondernemers zijn bescheidener en geven ons land een score van 24%.

Een meerderheid van de Europese managers is van mening dat er in de toekomst geen rem moet worden gezet op de uitbreiding van de EU. België (29%) en Frankrijk (28%) zijn het meest tevreden over de huidige samenstelling met 25 lidstaten. Slechts 9% vindt het geen goed idee om Turkije tot de EU te laten toetreden.

De Europe Business Monitor van UPS is dit jaar aan haar dertiende editie toe. Er werden de voorbije twee maanden 1.453 bedrijfsleiders in Europa ondervraagd, van wie 101 in België. Het gaat voornamelijk om managers van grote bedrijven, met een omzet van gemiddeld 1,45 miljard euro.