AALST - Vakbonden en directie bij Tupperware Aalst hebben een voorakkoord bereikt over de problemen die vanochtend aanleiding gaven tot een spontane staking: de te hoge werkdruk en een nieuwe, door het personeel verfoeide vakantieregeling. De nieuwe verlofregeling wordt niet ingevoerd, vernam Belga van vakbondsman Theo De Rijk (ACV).
De directie zal voorts op de verschillende afdelingen polsen naar de grieven van de arbeiders. Die legden dinsdagochtend het werk neer, nadat de onderhandelingen over een nieuwe vakantieregeling waren afgesprongen. Eens duidelijk is waar de problemen zitten, zal naar oplossingen gezocht worden. De oplossingen zullen midden volgende maand en medio januari geëvalueerd worden.

Met dit akkoord trekt het gemeenschappelijk vakbondsfront naar het stakende personeel. Daarna zal duidelijk worden of er al dan niet wordt voortgestaakt. In Aalst werken 400 tot 500 arbeiders.