DENDERMONDE - Voor de strafrechtbank van Dendermonde is het proces van Franki Hervent (55) begonnen, hoofd van de Dienst Toerisme van Dendermonde en regisseur van de Ros Beiaardommegang. De man wordt beschuldigd van gesjoemel met subsidies van het Oost-Vlaamse provinciebestuur.
Het Dendermondse parket stelde meer dan één jaar geleden een onderzoek in naar Franki Hervent, na een klacht die binnenkwam van de toenmalige schepenen Fons Hermans en Jo De Bock. Zij verdachten Hervent van gesjoemel met de boekhouding van de Dienst Toerisme in het begin van de jaren negentig, toen de dienst nog VVV (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) heette.

Nu het onderzoek afgerond is, wordt het diensthoofd beschuldigd van valsheid in geschrifte. Om subsidie te kunnen krijgen van de Dienst Toerisme Oost-Vlaanderen, maakte Hervent facturen van professionele kosten, die eigenlijk betaald waren door het Dendermondse stadsbestuur, over aan de provincie. De documenten waren zodanig bewerkt alsof het leek dat ze door de VVV betaald waren. Op basis van die vervalste documenten ontving de dienst in '91, '92 en '93 subsidie van de Federatie voor Toerisme Oost-Vlaanderen.

Hervent gaf tijdens de zitting de feiten toe, maar benadrukte dat hij nooit de bedoeling had om zich hiermee te verrijken. Het gesjoemel had volgens hem enkel tot doel de Dienst Toerisme van Dendermonde meer financiële armslag te geven en zo een betere werking te bekomen. "Het subsidiegeld was bestemd voor nieuw toeristisch promotiemateriaal voor de stad", zei hij. Naar eigen zeggen had Hervent de documenten ook niet zelf ingevuld, maar enkel ondertekend, met medeweten van de toenmalige bevoegde schepen en de directeur van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Volgens zijn advocaten is Hervent het slachtoffer geworden van politieke intriges. "Een bedrieglijk opzet is er nooit geweest en niemand is benadeeld", klonk het. "We vragen dan ook de vrijspraak". Rechter Freddy Troch velt vonnis op 3 december.