De enige zorg van Citibank België is momenteel ervoor te zorgen dat de klanten correct worden geïnformeerd en hen geschikte begeleiding aan te bieden omtrent het failliet van Lehman Brothers.
Dat stelt de bank in een mededeling waarin ook de 'onverantwoorde en verkeerde uitlatingen over Citibank en deze producten' worden gehekeld.

Citibank wijst erop dat de uiteindelijke impact op de portefeuilles van iedereen die producten van Lehman Brothers bezit onmogelijk te voorspellen is zolang Lehman Brothers nog onder 'chapter 11' (concordaat) zit. De producten van Lehman Brothers die Citibank aanbood, hadden bovendien een uitstekende rating en werden gewaarborgd door 'een van de meest gerespecteerde banken ter wereld', luidt het nog.

Citibank stelt nog alles in het werk te stellen dat alle klanten correct worden geïnformeerd over verdere ontwikkelingen en dat ze zo goed mogelijk uitgerust zijn om hun rechten tegenover Lehman Brothers uit te oefenen. De klanten hebben telefonisch en per brief informatie gekregen, en Citibank heeft een informatiedienst opgezet, aldus nog de mededeling.