Negentig procent van de kmo’s kan geen begrip opbrengen voor de nationale actiedag op maandag 6 oktober. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen.
Gezien de huidige economische situatie vinden de bedrijfsleiders van kmo’s de actiedag onverantwoord. 'De stakers eisen meer koopkracht en dus meer loon maar tegelijkertijd leggen ze de economie gedurende een dag lam waardoor bedrijven nog minder marge hebben om meer loon te geven. De dalende koopkracht treft bovendien niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers', klinkt het bij de ondervraagde bedrijfsleiders.

De gestegen energie- en grondstoffenprijzen zijn een zware kost voor werkgevers en vooral de loonlasten wegen zwaar door.

De ondernemers schatten dat hun bedrijven maandag door de staking een omzetverlies van 10 tot 25 procent zullen lijden. Negen op tien bedrijfsleiders vinden dat dit verlies op een of andere manier vergoed moet worden. Maar liefst acht op tien bedrijfsleiders die een vergoeding vragen, vinden dat de vakbonden daarvoor aangesproken moeten worden.

De bedrijfsleiders schuiven tot slot zelf enkele eisen naar voren om de dalende koopkracht op te vangen. Zo wil 68 procent van hen een loonlastenverlaging en pleit 58 procent voor een vermindering van de sociale bijdragen voor de werknemer zodat deze netto meer loon overhoudt.