Paus Benedictus XVI heeft zondag de 12de synode voor rooms-katholieke bischoppen geopend in Rome met een mis waarin hij de gelovigen aanspoorde om de Bijbel vaker en nauwkeuriger te lezen.
'Hij die het Schrift niet kent, kent de kracht en wijsheid van God niet. Onwetendheid over het Schrift is onwetendheid over Christus', aldus paus Benedictus in zijn homilie.

De viering aan de Sint-Pietersbasiliek werd bijgewoond door 52 kardinalen, 45 aartsbisschoppen en 130 bisschoppen.

In zijn homilie verwees de paus meermaals naar het thema van de 20-daagse bisschoppensynode: het woord van God in het leven en de missie van de kerk. 'Enkel het woord van God kan het hart van de mens grondig veranderen en het is daarom belangrijk dat gelovigen en gemeenschappen zich meer en meer vertrouwd maken met het woord van God', aldus paus Benedictus.