Postzegels zijn voortaan levenslang geldig
Vanaf volgende maand wordt de waarde van postzegels niet langer aangegeven in euro, maar aan de hand van een nummer. De zegels verliezen hun waarde dus niet en blijven levenslang geldig.
De nieuwe postzegels vermelden niet langer de prijs, maar een getal tussen een en zeven. Voor een standaardbrief tussen nul en vijftig gram is bijvoorbeeld een zegel met nummer ’1’ nodig. Een zending met een gewicht tussen 100 en 350 gram vereist een zegel met nummer ’3’ of drie zegels met nummer ’1’.

'Het belangrijkste voordeel is dat de postzegels levenslang geldig blijven', zegt verkoopsdirecteur Baudoin Meunier. 'Wie vroeger een zegel in de kast liet liggen, liep het risico dat die door de jaren heen in waarde daalde.'

Voor een zegel met nummer ’1’ moet momenteel 52 cent worden betaald. Zendingen die niet in de brievenpus passen, worden nog steeds met de oude pakketzegels gefrankeerd.

Wie thuis nog oude postzegels met een geldwaarde heeft liggen, kan die voorlopig blijven gebruiken.