Aantal geboorten stijgt derde jaar op rij
BRUSSEL - Het geboortecijfer in België is in 2005 voor het derde jaar op rij gestegen. Vorig jaar werden in ons land 117.799 kinderen geboren, in 2004 waren er dat 115.618 en in 2003 bedroeg het geboortecijfer 112.149.
2002 was met 111.225 geboorten een bodemjaar deze eeuw, zo blijkt uit statistische gegevens die de FOD Economie dinsdag publiceerde. De totale bevolking in 2005 kwam daarmee uit op 10.511.382. 60.150 van de borelingen in 2005 waren jongens, tegen 57.289 meisjes.

Hoewel het aantal geboorten de jongste jaren opnieuw toeneemt, blijft het cijfer van 2005 een eind onder het aantal geboorten in 1980 (124.794) of in 1990 (123.554). De stijging deed zich voor in de drie gewesten. In Vlaanderen werden 63.606 geboorten opgetekend (62.374 in 2004), in Wallonië waren er dat 38.802 (38.071 het jaar voordien) en 15.391 in het Brussels gewest (15.173 in 2004).

Brussels gewest

Over een langere periode is echter alleen in het Brussels gewest sprake van meer geboorten. In het hoofdstedelijk gewest werden in 1980 12.520 kinderen geboren, in 1990 waren er dat 12.851. In Vlaanderen daarentegen werden in 1980 nog 72.491 kinderen geboren, en 69.492 in 1990.

Het Vlaams geboortecijfer van 2005 ligt wel ruim boven dat van het jaar 2000, toen 61.877 kinderen het levenslicht zagen. Uitgesplitst naar provincies, werden in 2005 de meeste geboorten opgetekend in Antwerpen (18.368).

Na het Brussels gewest (15.391) volgen Oost-Vlaanderen (14.942), Henegouwen (14.366), Luik (11.644), West-Vlaanderen (11.153) en Vlaams-Brabant (11.021). De rode lantaarn is in handen van Luxemburg (3.085) waar het aantal geboorten op jaarbasis daalde (3.154 in 2004). Dat gold verder alleen voor Henegouwen, met 14.790 geboorten in 2004.