AAT - De cel die de hulp en informatie voor de slachtoffers van de gasexplosie in Gellingen coördineert, heeft zaterdagmorgen in het cultuurhuis van Aat zo'n 200 verwanten van de slachtoffers ontmoet. Het ging om een eerste contact. Op de vergadering tekende de coördinatiecel de financiële problemen en vragen van de verwanten op, met name over hun rechten en over het gerechtelijk onderzoek.
Volgens coördinatrice Marie-Claude Maertens beginnen rechercheurs volgende week met het verhoor van de gewonden die niet in het ziekenhuis werden opgenomen. Daarover was er overleg tussen het gerecht, de betrokken politiediensten en de coördinatiecel.

De nabestaanden en verwanten stellen zich veel vragen, zei Maertens op een persconferentie op het stadhuis van Aat. Ze willen weten wat er gebeurd is. Maertens herinnerde terzake aan de uitgebreide middelen die het ministerie van Justitie ter beschikking stelde om het gerechtelijk onderzoek optimaal te laten verlopen.

De coördinatiecel zal de vragen over de schadeloosstelling van de slachtoffers aan de verzekeringsmaatschappijen en het gerecht doorspelen. "Er zijn zelfstandigen onder de slachtoffers die veel problemen hebben omdat ze geen inkomsten meer hebben", zei Denis Carton, slachtofferexpert binnen de cel. Het geld dat tot nu toe ingezameld werd, volstaat niet om de ziekenhuiskosten en de thuisverzorging te dekken, voegde hij eraan toe.

ntonia Le Roy, adjunct-adviseur van de zeven justitiehuizen die onder het hof van beroep van Gent vallen, zei verheugd te zijn over "de serene sfeer" waarin de vergadering verliep. Aan de aanwezigen werd documentatie overhandigd over slachtofferhulp, psychosociale centra en dies meer. De cel wil een zo uitgebreid mogelijke lijst van de slachtoffers opstellen, waarop ook mensen voorkomen die fysiek ongedeerd bleven, maar psychologische of materiële schade opliepen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in