Het gaat goed met De Lijn. Tijdens de eerste zeven maanden van 2001 vervoerde de maatschappij 149 miljoen reizigers. Dat is ruim 14 miljoen of 10,5 pct meer reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP) was dan ook een tevreden man.
Naar aanleiding van de Week van de Vervoering stelde Stevaert de cijfers voor van het aantal personen dat De Lijn dit jaar al had vervoerd. De sterke stijging is volgens de minister niet enkel op de rekening van de 65-plussers te schrijven. Er is immers ook een fikse stijging merkbaar van 4,87 pct voor de betalende passagiers. En dat is te danken aan het sterk uitgebreide aanbod en de bijhorende kwaliteitsverbetering, stelt Stevaert.

De minister kondigde aan dat hij op datzelfde elan wilde verdergaan. Hij vermeldde in dat verband de Buzzy Pass, een goedkoop abonnement voor jongeren onder 25 jaar dat over het hele net kan gebruikt worden. Ook daar is er een grote stijging op te merken. Stevaert denkt er ook aan een zelfde soort abonnement in te voeren voor de werknemers.