ISLAMABAD/KABUL - Acht westerse hulpverleners tegen wie in Afghanistan een proces loopt, kunnen wel degelijk de doodstraf krijgen. Dit heeft de Afghaanse opperrechter Mawlawi Nour Mohammed Saqib vandaag gezegd.
Aanvankelijk werd aangenomen dat de acht wegens de verspreiding van het christendom terechtstaande westerlingen in tegenstelling tot Afghaanse gedaagden geen risico liepen te worden opgehangen door het Taliban-regime.

Westerse diplomaten die vandaag hebben gepoogd met de rechters te spreken en het proces bij te wonen zijn afgewimpeld. De hulpverleners hebben inmiddels buitenlandse advocaten ingeschakeld, zo is door justitie in Kabul meegedeeld.

Ruim een maand geleden werden 24 mensen opgepakt die werkten voor de christelijke hulporganisatie Shelter Now International. Het gaat om vier Duitsers, twee Australiërs, twee Amerikanen en zestien Afghanen.