Het schepencollege van Doornik heeft verschillende maatregelen genomen nadat enkele inwoners, onder wie ook kinderen, op 28 juli menselijke resten in de open lucht hadden gevonden op de begraafplaats van Doornik.
Menselijke resten in Doornik: schepencollege nam diverse maatregelen DOORNIK 05/08 (BELGA) = Dat meldt de stad dinsdag. Het college besloot voorlopig geen toestemming meer te geven voor de teraardebestelling van menselijke resten afkomstig van amputaties. Daarnaast heeft het college de dienst Werken opgedragen om na te gaan of de begraafplaatsen over het nodige materiaal beschikken om menselijke resten te begraven. Diezelfde dienst zal samen met de dienst Milieu ook een oplossing uitwerken om de lege urnes weg te halen, met het nodige respect voor de overledenen.

Er werd ook een rapport aangevraagd dat een beheersplan voor het beenderhuis moet bevatten met daarin onder andere de regels voor de verwerking van de resten.

De stad nam op de dag dat de resten gevonden werden al een eerste reeks maatregelen. Zo werden de menselijke resten begraven, zijn er borden geplaatst die de toegang tot de werf op de begraafplaats verbieden en werd de afsluiting rond het beenderhuis langs de chaussée de Douai verbeterd.

De gemeenteambtenaren die bij de zaak betrokken waren, werden de volgende dag ondervraagd in het kader van het intern onderzoek dat door de autoriteiten werd gevoerd. Ook werd er psychologische hulp aangeboden aan de ouders van de kinderen die de menselijke resten hadden gevonden.